Občni zbor 2021

Drage članice in člani Kinološkega društva Celje,

Vabimo vas, da se udeležite rednega volilnega občnega zbora, ki bo potekal v klubskih prostorih dne 10.6.2021 ob 18.00 uri.

Predlagan dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora
2. Izvolitev verifikacijske komisije
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Izvolitev organov občnega zbora:
    – delovnega predsednika in 2 članov
    – zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
5. Poročila organov društva za leto 2019
6. Poročila organov društva za leto 2020
7. Razprava o poročilih in njihova potrditev
8. Volitve organov društva za obdobje 2021 do 2024 – predstavitev kandidatov – volitve
9. Razno

Prosimo vas, da zaradi veljavnih COVID omejitev, potrdite svojo udeležbo na mail, da bomo lahko pripravili primeren prostor in varno izvedli občni zbor.