OBČNI ZBOR 2022

Spoštovane kinologinje in spoštovani kinologi !

Vabimo vas na redni letni občni zbor Kinološkega društva Celje, ki bo v petek 8.4.2022 ob 19.00 uri v prostorih društva.

Predlagan dnevni red:

  1. Otvoritev občnega zbora
  2. Izvolitev verifikacijske komisije
  3. Izvolitev organov občnega zbora :

             – delovnega predsednika in 2 članov

            – zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika

  1. Poročilo verifikacijske komisije
  2. Poročila za leto 2021

            – poročilo predsednika za leto 2021

            – finančno poročilo za leto 2021

            – poročilo nadzornega odbora za leto 2021

            – poročilo disciplinske komisije za leto 2021

            – poročilo komisije za šolanje za leto 2021

            – poročilo komisije za agility za leto 2021

            – poročilo gospodarske komisije za leto 2021

  1. Razprava o poročilih in njihova potrditev
  2. Plan dela in finančni načrt
  3. Podelitev častnega članstva
  4. Razno