Novice

Občni zbor društva

Vsi člani Kinološkega društva Celje, ste vljudno vabljeni na redni občni zbor društva, ki bo 24.2.2023 ob 18 uri v prostorih društva.

Predlagan dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora
2. Izvolitev verifikacijske komisije
3. Izvolitev organov občnega zbora :
-delovnega predsednika in 2 članov
-zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Poročila za leto 2022
-poročilo predsednika za leto 2022
-finančno poročilo za leto 2022
-poročilo nadzornega odbora za leto 2022
-poročilo disciplinske komisije za leto 2022
-poročilo komisije za šolanje za leto 2022
-poročilo komisije za agility za leto 2022
-poročilo gospodarske komisije za leto 2022
6. Razprava o poročilih in njihova potrditev
7. Plan dela in finančni načrt
8. Razrešitev in volitev novih članov UO
9. Razno