Novice

Občni zbor društva

Vsi člani Kinološkega društva Celje, ste vljudno vabljeni na redni občni zbor društva, ki bo 1.3.2024 ob 19 uri v prostorih društva.

Predlagan dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora

2. Izvolitev verifikacijske komisije

3. Izvolitev organov občnega zbora :

– delovnega predsednika in 2 članov

– zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika

4. Poročilo verifikacijske komisije

5. Poročila za leto 2023

– poročilo predsednika za leto 2023

– finančno poročilo za leto 2023

– poročilo nadzornega odbora za leto 2023

– poročilo disciplinske komisije za leto 2023

– poročilo komisije za šolanje za leto 2023

– poročilo komisije za agility za leto 2023

– poročilo gospodarske komisije za leto 2023

6. Razprava o poročilih in njihova potrditev

7. Plan dela in finančni načrt

8. Razrešitev in volitev novih članov UO

9. Razno